UGLjEVIK: IZVRŠENA DEZINFEKCIJA ZGRADA


U saradnji sa Domom zdravlja i Vatrogasnom jedinicom danas smo vršili dezinfekciju stambenih zgrada (ulaza, podruma, hodnika, liftova) u gradskom dijelu Ugljevika. To je jedna od šireg seta mjera koje smo donijeli u cilju zaštite zdravlja građana i sprječavanja širenja korona virusa.


Dragi Ugljevičani, ovim putem želim da vas zamolim da poštujete donijete odluke i savjete zdravstvenih radnika.

Budite odgovorni prema sebi i svojim bližnjima.