Rudnik i TE Ugljevik: Puštena u pogon nova mehanizacija


Na površinskom kopu ugljevičkog rudnika danas je puštena u rad nova mehanizacija, četiri dampera, turno-dozer i greder, ukupne vrijednosti oko devet miliona KM. Direktor RiTE „Ugljevik“ Čedomir Stojanović izjavio je da će nova mehanizacija umnogome pomoći i olakšati posao u Radnoj jedinici „Rudnik“.„Nova mehanizacija će pomoći našim rudarima da ostvare planirane ciljeve. Ovo je samo dio u nizu planiranih investcija u narednom periodu, jer smo planirali da kupimo još tri buldožera, srednji i veliki bager, kao i da nabavimo sekundarne drobilice. To su neke krupnije investicije, uz one tekuće koje imamo u Radnoj jedinici „Rudnik“, istakao je Stojanović, podsjetivši i na redovne investicije u krugu termoelektrane, kao što je nedavno završena izgradnja sistema za odsumporavanje. „U toku je probni rad sistema za odsumporavanje i trenutno imamo dobre rezultate, jer je emisija sumpornih čestica smanjena za osamdeset pet puta“, naglasio je Stojanović.

Luka Petrović, generalni direktor Mješovitog holdinga i matičnog preduzeća „Elektroprivrede RS“, izrazio je zadovoljstvo činjenicom da trenutno najveći proizvođač električne energije u Republici Srpskoj, RiTE „Ugljevik“, ima mogućnost da investira u novu opremu i rudarsku mehanizaciju.

„Ovo preduzeće ostvaruje i najveći prihod unutar sistema „Elektroprivrede RS“. Za 2020. godinu planirali su prihod u iznosu od 145 miliona KM. Ovdje je realizovana izuzetno važna investicija, a to je postrojenje za odsumporavanje koje je finansirano kreditom Japanske vlade. Za dva do tri mjeseca ovo postrojenje će, nakon probnog, biti pušteno u redovan rad. U toku su ispitni radovi, praćenje parametara, kako bi se utvrdilo da li su postignuti željeni parametri. Što se tiče rudarske opreme, ugljevički rudnik ima dobru opremu sa četrdesetak dampera. Na ovaj način se doprinosi stabilizaciji proizvodnje uglja, kao najznačajnijeg resursa za termoelektranu. Prihodi termoelektrane od električne energije iznose više od devedeset procenata, jer ima i drugih prihoda, osim električne energije. Važno je istaći i to da ovo preduzeće ima ozbiljne investicione planove u narednim godinama, isključivo u pravcu povećanja proizvodnje električne energije, produženja radnog vijeka termoelektrane i stabilizacije proizvodnje. Imamo i problem čestih ispada u termoelektrani „Ugljevik“, koji donose negativne efekte za cijeli sistem, ali sam siguran da dobrim upravljanjem u termoelektrani, dobrim održavanjem remonta i upotrebom radne snage na pravilan način, ova termoelektrana može produžiti svoj radni i eksploatacioni vijek i iza 1939. godine“, istakao je Petrović, naglasivši da će matično preduzeće podržati sve investicije.

„Novca za investicije ima, jer tim novcem štedimo na troškovima. I u prošloj godini RiTE „Ugljevik“ je poslovao pozitivno, ali zbog kredita japanske vlade i kursnih razlika značajne su i kreditne obaveze. U komunikaciji sa Savjetom ministara BiH i sa Ministarstvom finansija Vlade RS nastojaćemo da eliminišemo taj problem, kako ne bismo imali takve probleme i u narednim godinama. Napravljen je dobar investicioni ciklus, nastavljamo realizaciju novih projekata koji će biti u funkciji stabilizacije rada termoelektrane „Ugljevik“, kao najvećeg proizvođača električne energije u RS. U tom smislu ova uprava ima punu podršku da nastavi sa ovim aktivnostima, kako bismo i ubuduće imali pozitivne radne i finansijske efekte u ovom preduzeću“, istakao je Luka Petrović.

Semberija info - Lj. Ljubojević
​Foto - B. Milošević