PREDUZEĆE RITE UGLjEVIK DOBILO SPOR PROTIV TEREX INŽENjERINGA :: Semberija INFO ::

 

PREDUZEĆE RITE UGLjEVIK DOBILO SPOR PROTIV TEREX INŽENjERINGA


Foto
Obavještavamo javnost da je Viši privredni sud u Banja Luci u sporu po predmetu „Terex inženjering“ d.o.o. Bijeljina protiv „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik donio presudu od 29.12.2021. godine  kojom je usvojena žalba RiTE Ugljevik na način da je preinačena presuda Okružnog privrednog suda u Bijeljini od 25.03.2021. godine i u cjelosti odbijen tužbeni zahtjev d.o.o.  „Terex inženjering“ u visini od 7.751.401, 09 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 29.07.2016. godine, kao neosnovana u cjelosti. 

Ovom presudom potvrđeni su stavovi „RiTE Ugljevik“ da d.o.o. „Terex inženjering“ nema osnova da potražuje predmetna finansijska sredstva, jer ista predstavljaju finansijska sredstva koja je d.o.o. „Terex inženjering“ vratio ovom preduzeću po ukinutim odlukama iz ranije vođenog parničnog postupka pokrenutog još 2006. godine po tužbi d.o.o. „Terex inženjering“.

Naglašavamo da je pred svim sudskim instancama okončan i prvobitni parnični postupak pokrenut po tužbi d.o.o. „Terex inženjering“ iz 2006.g, te da d.o.o. „Terex inženjering“ nema više potraživanja prema „RiTE Ugljevik“ ni po prvobitno pokrenutom postupku.

Presudom Višeg privrednog suda od 29.12.2021. g. takođe je konstatovano da „Terex inženjering“ d.o.o. kod sebe bez osnova drži i finansijska sredstva u iznosu od 2.798.556,00KM koja je naplatio 2014. godine, a za koja su takođe ukinute odluke koje su bile osnov za naplatu, te se u narednom periodu može očekivati pravosnažno okončanje postupka po tužbi preduzeća protiv „Terex inženjeringa“ što će omogućiti povrat predmetnih finansijskih sredstava koje sa zakonskom zateznom kamatom iznose oko 5,5 miliona KM, o čemu je Okružni privredni sud u Bijeljini već donio presudu od 01.10.2021. godine čije potvrđivanje se očekuje od strane Višeg privrednog suda u Banja Luci.