OBAVJEŠTENjE: PODNOŠENjE PRIJAVE DO 8. MAJA 2020. GODINE


Obavještavaju se pravna lica i preduzetnici sa područja opštine Lopare da je rok za podnošelje prijave za dodjelu sredstava za mjesec april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske 08. maj 2020. godine.

Vlada Republike Srpske je započela sa izradom spiskova za dodjelu sredstava za mjesec april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske shodno članu 13. i 14. Uredbe o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 35/20). 

Pravna lica i preduzetnici kojima je odlukama štabova za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti, koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i slično) ili posluju sa smanjenim obimom treba da, najkasnije do 8. maja, popune prijavu dostupnu na veb stranici Vlade Republike Srpske dostupnu na linku www.prijava.vladars.net.

Na ovaj način se izrađuju spiskovi pravnih lica i preduzetnika koji su imali poteškoće kao posljedica djelovanja pandemije. Ova prijava ne podrazumijeva da je prijava za ostvarivanje sredstava izvršena odnosno odobrena, već samo da su se preduzetnici prijavili na spisak onih kojima je potrebna. Uz ovu prijavu je neophodno podnijeti i zahtjev za isplatu sredstava za mjesec april do 10. juna 2020. godine.

Podsjećamo, preduzetnici sa područja opštine Lopare će u sklopu saradnje sa Investicijskom fondacijom IMPAKT imati pristup besplatnoj savjetodavnoj podršci koja će biti dostupna za vrijeme trajanja vanrednog stanja u Republici Srpskoj odnosno dok budu dostupni programi za saniranje negativnih posljedica na poslovanje privrednih subjekata uzrokovanih COVID 19 pandemijom.