LOPARE: SANIRANO KLIZIŠTE I ASFALTIRANA DIONICA PUTA


U Lopare Selu na regionalnom putu Lopare - Gornja Tuzla sanirno je klizište u Miletićima, nastalo tokom klizišta i poplava 2014.god. U sklopu tog projekta  asfaltirana je dionica u dužini od 480 metara, širine 5 metara. 
Vrijednost radova je 312 000 KM. 

Investitor JP Putevi RS, a izvođač radova je Bijeljina put a.d. 
Rok završetka radova je 06.05.2020.god.

​Opština Lopare