LOPARE: ZAVRŠENO UREĐENjE PROSTORA ISPRED CENTRA ZA SOCIJALNI RAD :: Semberija INFO ::

 

LOPARE: ZAVRŠENO UREĐENjE PROSTORA ISPRED CENTRA ZA SOCIJALNI RAD


U Centru za socijalni rad Lopare realizovan je dio projekta "Podrška ranjivoj populaciji kroz unapređenje socijalnih usluga u lokalnim zajednicama", koji su zajednički sproveli njemačka humanitarna organizacija ASB za jugoistočnu Evropu i opština Lopare. Prema riječima injžinjera Vedada Hadžiosmanovića realizacijom projekta urađeni su građevinsko-zanatski radovi čime su uređena dva parking prostora za invalide ispred zgrade Javne ustanove Centar za socijalni rad Lopare, staza za invalide sa ogradom i rukohvatom, kao i pješačke staze oko same zgrade ustanove. On je naveo da je osvježena fasada i napravljena nadstrešnica na ulazu u Centar za socijalni rad, obojena i uređena unutrašnja i vanjska stolarija, te da je za narednu fazu predviđena nabavka informatičke opreme.-Vrijednost ovog projekta je 27.387, 62 KM, od čega 18.580,38 KM finansirla ASB, sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke i opštine Lopare sa iznosom od 8.801, 25 KM. Posao je, nakon provedene zakonske procedure, povjeren firmi Integral MCG iz Lopara“, rekao je Dejan Marković, direktor Centra za socijalni rad Lopare. On je izrazio zadovoljstvo završetkom projekta i svim učesnicima uručio zahvalnice u ime ustanove.