LOPARE: UREĐENjE PROSTORA ISPRED CENTRA ZA SOCIJALNI RAD :: Semberija INFO ::

 

LOPARE: UREĐENjE PROSTORA ISPRED CENTRA ZA SOCIJALNI RAD


U sklopu projekta " Podrška ranjivoj populaciji kroz unapređenje socijalnih usluga u lokalnim zajednicama", u 2023. godini njemačka humanitarna organizacija ASB za jugoistočnu Evropu i opština Lopare su 5. aprila 2023. godine potpisali sporazum o učešću u pomenutom projektu. Direktor Centra za socijalni rad Lopare Dejan Marković je rekao da je vrijednost ovog projekta 27.387, 62 KM, od čega 18.580,38 KM finansira ASB, sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke i opštine Lopare sa iznosom od 8.801, 25 KM, te da je nakon provedene zakonske procedure posao povjeren firmi DOO " Integral MCG" Lopare.-Ovim projektom obuhvaćeni su radovi na uređenju dva parking prostora ispred zgrade Javne ustanove Centar za socijalni rad Lopare od čega je jedan predviđen za osobe sa invaliditetom. Za invalidne osobe je predviđena i staza sa ogradom i rukohvatom. Planirano je uređenje pješačkih trotoara oko same zgrade ustanove, osvježavanje fasade na ulazu, kao i uređenje unutrašnje i vanjske stolarije“, naveo je Marković. On je izrazio zahvalnost humanitarnoj organizaciji ASB i načelniku opštine Lopare Radi Saviću što su uvidjeli probleme u funkcionisanju Centra za socijalni rad Lopare i usmjerili sredstva ka poboljšanju pružanja kvaliteta usluga korisnicima.