ČASOPIS BOKATIN DIJAK: ŠTA ZNAČE RIJEČI BOKATIN I DIJAK?


Dijak je pisar, čovjek koji je potpisao jedan od najstarijih stećaka na Majevici, a Bokatin je vlastito ime, odnosno, stara verzija imena Vukadin ili Vukašin. Javnosti je poznato da postoji časopis „Bokatin Dijak“, časopis za jezik, književnost i duhovnost. Ime časopisa, povezano je sa majevičkim područjem, a Bokatin Dijak je ostavio zapis na srednjevjekovnom mramoru na Majevici i kao takav predstavlja jedan od najstarijih pisanih spomenika u ovim krajevima. Slobodan Jović, urednik časopisa i Marko Tomić član redakcije, kažu da je jedan od motiva koji ih je učvrstio u namjeri da pokrenu glasilo jeste i činjenica da su uvidom u bližu i dalju kulturnu istoriju kraja u kom žive, zaključili da na tim prostorima do sada nije postojao časopis,  list, revija, ili magazin,  koji se bavio umjetnošću, kulturom,  jezikom  duhovnošću i obrazovanjem.

Semberija info