SAVIĆ: POBOLjŠATI KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI :: Semberija INFO ::

 

SAVIĆ: POBOLjŠATI KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI


Načelnik opštine Lopare Rado Savić i njegovi saradnici razgovarali su sa predstavnicima Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske.
Sastanku su prisustvovali i predstavnici Centra za socijalni rad i Doma zdravlja Lopare.
Aleksandar Radun, predsjednik Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske, je izrazio zadovoljstvo sastankom u opštini Lopare.
On je naveo da predstavnici pomenutog udruženja imaju za cilj da obiđu sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj, kako bi se hemodijaliznim pacijentima poboljšalo sve što je moguće za njihove potrebe.
„Načelnik nas je upoznao sa detaljima i odnosom prema članovima našeg udruženja i u tom smislu nemamo primjedbi na rad u opštini Lopare“, dodao je Radun.
Rado Savić, načelnik opštine Lopare je rekao da će lokalna zajednica pružiti podršku u radu Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske.
On je naveo da se podrška naročito odnosi na deset članova udruženja iz opštine Lopare i da proces hemodijalize nesmetano teče.
„Moja lična želja, a mislim i svih njih, je da se više radi na transplantaciji jer se sa novim bubregom vraća kvalitet života i za to Republika Srpska treba učiniti dodatni napor, kako bi se obezbjedio mehanizam da se broj ljudi koji idu na dijalizu smanji“, saopštio je Savić.