TRAŽIMO TEMATSKU SJEDNICU O SNABDIJEVANjU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I UMANjENjE RAČUNA ZA DECEMBAR :: Semberija INFO ::

 

TRAŽIMO TEMATSKU SJEDNICU O SNABDIJEVANjU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I UMANjENjE RAČUNA ZA DECEMBAR


Klub odbornika SDS u Skupštini opštine Lopare na današnjoj sjednici traži da se održi tematska sjednica o snabdijevanju električnom energijom gdje bi bili prisutni i rukovodioci iz ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d.,kako bi se definisali proriteti i da se u 2022.godini pristupi rekonstrukciji elektro mreže.

-Neprihvatljivo je da domaćinstva sa svakim snijegom nemaju struju po tričetiri dana tri i četiri dana. Ako Republika Srpska želi opstanak i ostanak svog stanovništv na selima, mora im se obezbijediti nesmetano snabdijevanje električnnom energijom“, navode u saopštenju. Takođe, Klub odbornika SDS u Skupštini opštine Lopare, predlaže Skupštini da zatraži od Eelektroprivrede Republike Srpske umanjenje računa za struju za 50 posto, za sva majevička domaćinstva sa područja ove opštine, zbog nestanka elktrične energije u trajanju od nekoliko dana, čime je nanijeta šteta stanovništvu.
 
Semberija info