LOPARE: ODRŽAN SKUP O UKLjUČIVANjU OSOBA SA INVALIDITETOM U OBRAZOVNI SISTEM :: Semberija INFO ::

 

LOPARE: ODRŽAN SKUP O UKLjUČIVANjU OSOBA SA INVALIDITETOM U OBRAZOVNI SISTEM


Predstavnici koalicije „Kolosi“, koja okuplja 13 udruženja osoba sa invaliditetom iz Lopara i Bijeljine,održali su u Loparama okrugli sto na temu „Inkluzija i inkluzivna nastava“.

Pero Savić, predsjednik Udruženja paraplegičara iz Lopara koje je organizator okupljanja, je rekao da je na zadnjoj sjednici koalicije dogovoreno da ovaj skup bude održan u Loparama.„Pozvali smo sve predstavnike škola i predškolskih i drugih ustanova, institucija, kao i predstavnike lokalne zajednice i sve koji se bave ovim problemom i mogu pomoći“, saopštio je Savić.
On je rekao da su u udruženju iz Lopara i djeca sa posebnim potrebama i da je zbog njih organizovan skup, kako bi se što bolje približila inkluzivna nastava onima koji predaju djeci sa posebnim potrebama.

Načelnik opštine Lopare Rado Savić je izrazio zadovoljstvo što se razgovara o veoma važnoj temi za lokalnu zajednicu.
On je podvukao da je to prilika da se čuje šta se može uraditi da se doprinese u procesu obrazovanja djece koja imaju poteškoće u razvoju i da se dobra iskustva primijene i u ovoj lokalnoj zajednici.

Ranko Rakić, predsjednik Odbora za obrazovanje osoba sa invaliditetom na području Bijeljine je rekao da ima mnogo osoba sa invaliditetom, te da se na njihovom obrazovanju počelo raditi.
„Kada se radi o inkluziji, samo ću reći da je to proces koji mora da se dovede do kraja i da se od tih osoba traži onoliko koliko one mogu da daju i doprinesu, te da je njihovo mjesto među nama“, pojasnio je Rakić.

Želimir Nešković, direktor Doma zdravlja Lopare je uputio na način kako primarna zdravstvena zaštita treba da se ponaša u slučajevima kada otkrije da je dijete invalidno i sa posebnim potrebama.
„Prije svega porodični ljekar, pedijatar, odnosno služba za pedijatriju u domu zdravlja treba da prepozna dijete sa posebnim potrebama, da s tim upozna porodicu i da ga na adekvatan način uputi u odgovarajuću ustanovu“, zaključio je Nešković.