ANDREI JOVIĆ IZ LOPARA TREĆA NAGRADA ZA INTERPRETACIJU PJESME NA DJEČIJEM FESTIVALU U BANjALUCI :: Semberija INFO ::

 

ANDREI JOVIĆ IZ LOPARA TREĆA NAGRADA ZA INTERPRETACIJU PJESME NA DJEČIJEM FESTIVALU U BANjALUCI


Povodom Međunarodnog dana djeteta 20.novembra u Banji Luci održan je festival Dječije stavralaštvo BiH.
"Mali kompozitor” je jedini dječiji muzički festival u BiH koji ima uporište u zvaničnom nastavnom planu i programu za osnovnu školu, te je ujedno i jedini festival u kojem djeca učestvuju u svakoj njegovoj sferi-djeca komponuju, pišu tekstove, izvode kompozicije i jedini su žiri na festivalu.

Osnovni cilj festivala je afirmacija muzičkog i literarnog stvaralaštva, podstaknuti kretaivnost kod djece i motivisati ih za daljnji rad.
Na ovogodišnjem 15. po redu festivalu Andrea Jović iz Lopara učenica OŠ "Sveti Sava" Lopare, sa svojom pjesmom "Čuvajmo prirodu", osvojila je treću nagradu za interpretaciju pjesme.
Pobjednik ovogodišnjeg festivala je Milica Dumanovski iz Banjaluke.