LOPARE: Krčenje šiblja pored puteva :: Semberija INFO ::

 

LOPARE: Krčenje šiblja pored puteva


PIRKOVCI, MRTVICA - mještani Pirkovaca danas su krčili i uklanjali šiblje pored puta ka groblju "Vinogradi". Na istom poslu su istovremeno i u Mrtvici, na putu od groblja prema Smiljevcu.