LOPARE: USVOJEN PRIJEDLOG BUDžETA ZA 2021. GODINU U IZNOSU OD 7.060.000 KM :: Semberija INFO ::

 

LOPARE: USVOJEN PRIJEDLOG BUDžETA ZA 2021. GODINU U IZNOSU OD 7.060.000 KM


Skupština opštine Lopare usvojila je danas Rebalans budžeta za 2020. godinu u iznosu od 6.550.000 KM, te Budžet za 2021. godinu od 7.060.000 KM.

Na trećoj redovnoj sjednici usvojeni su programi rada Skupštine, načelnika, zajedničke komunalne potrošnje, kao i Plan održavanja čistoće za 2021. godinu.Prihvaćena je informacija o upisu učenika, a usvojeni izvještaji o realizaciji mjera u oblasti poljoprivrede i priremama za proljetnu sjetvu, izvještaj o položaju socijalno ugroženog stanovništva, kao i izvještaj o stanju putne mreže na području opštine Lopare i pripremama za zimsku sezonu.

Usvojeno je više odluka o prihvatanju stručnog mišljenja i UTU, te odluka o prodaji nepokretnosti, saopšteno je iz opštinske uprave Lopare.

Donesena je i odluka o visini stope poreza na nepokretnosti za 2021. godinu iznosi 0,20 odsto od procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti, a za objekte u kojima se obavlja proizvodnja je 0,05 odsto.

​Opština Lopare