Održan sastanak gradonačelnika Kadrića i ministra Ramića :: Semberija INFO ::

 

Održan sastanak gradonačelnika Kadrića i ministra Ramića


Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i HercegovineEsed Kadrić danas je s federalnim ministrom raseljenihlica i izbjeglica Edinom Ramićem potpisao ugovor kojise odnosi na dva infrastrukturna projektasufinansirana od strane Federalnog ministarstvaraseljenih lica i izbjeglica i Vlade Brčko distriktaBiH koji će biti realizovani u mjesnim zajednicamaŠatorovići i Boderište.
 
Realizacijom potpisanih ugovora biće adaptiran irekonstruisan krov na JU XV osnovna škola uŠatorovićima, kao i saniran objekat ambulante imatičnog ureda u Boderištu.
 
Tokom posjete JU XV osnovna škola ministar Ramić igradonačelnik Kadrić su sa menadžmentom ove školskeustanove razgovarali o uslovima u kojima učenicipohađaju nastavu, kao i sa osobljem ambulante uBoderištu čija rekonstrukcija uskoro treba da počne.
 
Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrićzahvalio se Vladi Federacije BiH te ministru Ramićuna dosadašnjoj podršci kao i izdvojenom iznosu iizrazio nadu da će se i u budućem periodu održavatiuspješna saradnja.
 
„Zahvaljujemo Vladi Federacije BiH na pomoćirekonstrukcije krova u XV osnovnoj školi uŠatorovićima, te sanaciji ambulante i matičnog ureda umjesnoj zajednici Boderište. Za školu u Šatorovićimaje izdvojeno 60.000 KM, a u MZ Boderište oko 40.000 KM“, kazao je Kadrić. 
 
Gradonačelnik je podsjetio da je Vlada Brčko distriktaBiH blagovremeno popunila aplikaciju na javni pozivFederalnog ministarstva za raseljena lica i izbjeglice, čime su ispunjeni formalno pravni uslovi poziva čimeje omogućena finansijska podrška Brčko distriktu BiH.
 
„Vjerujem da ćemo i u narednom periodu učestvovati usličnim projektima koje federalna Vlada planira dapokrene. Realizovanje ova dva projekta u Brčkom svjedočeda Vlada Federacije BiH vodi računa o ravnomjernomrazvoju cijelog prostora BiH“, naglasio je Kadrić.
 
Federalni ministar raseljenih lica i izbjeglica EdinRamić kazao je da je Brčko simbol zajedničkog života izajedničkih projekata.
 
„Završavamo dva važna projekta koji su direktno koristza stanovništvo u ove dvije mjesne zajednice. Posebnonas raduje da ćemo sa Vladom Brčko distrikta BiHsufinansirati sanaciju krova na osnovnoj školi. Onošto dodatno opravdava ovaj projekat je preko 100 učenikakoji pohađaju ovu školu, od kojih su većina izpovratničke populacije. Sanacijom ambulante i matičnogureda učinićemo ugodnijim dolazak i boravak mještanaiz Boderišta. Sa gradonačelnikom Kadrićem smorazgovarali i o budućim zajedničkim projektima koji suznačajni za ovaj kraj. Brčko je simbol zajedničkog životai zajedničkih projekata”, ističe ministar Ramić
 
Brčko distrikt BiH je učestvovao u javnom pozivu„Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugihobjekata značajnu za širu društvenu zajednicu u mjestimapovratka na prostoru Bosne i Hercegovine za 2022. i2023.“ koji je raspisalo federalno Ministarstvoraseljenih lica i izbjeglica.
 
Današnjem potpisivanju prisustvovao je i šef Kabineta gradonačelnika Amir Softić, šefica Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta BiH Ljubica Ilić i koordinator Vlade Federacije BiH za Brčko distrikt BiH Alija Osmanbašić.