LICA STARIJA OD 65 GODINA MOGU SLOBODNO DA SE KREĆU


Od danas je ukinuto ograničenje kretanja za lica od 65 i više godina starosti.