UŽIVAJ I KONjE NAPASAJ


Oduvijek su se u gradovima na zelenim površinama djeca igrala i ljudi šetali, a na livdama konji napasali.

Ova fotografija, koja je napravljena danas poslije podne na ,,Bogdanovića placu", potvrđuje da to više nije tako.

Sad konji pasu na zelenim površinama u gradu, a ljudi šetaju livadama.

Da li je gradska trava tako ukusna ili su konji gladni, to ne znamo , ali vidimo da dok mama kobila i njeno ždrijebe žurno pasu travu, gazda pijucka pivo.

Pravi ugođaj za sve.

Pitamo se da li je to pravo mjesto za ispašu?

(Semberija info)