Zavod za zapošljavanje RS – Filijala Bijeljina: Ovjere putem telefona, prijavljivanje i-mejlom


Zbog opasnosti od širenja virusa korona, u bijeljinskoj Filijali Zavoda za zapošljavanje RS trenutno je prekinut direktni rad sa strankama, kaže Siniša Kajmaković, direktor Filijale, ali se prijavljivanje za redovnu evidenciju vrši putem telefona.

„Što se tiče novih osoba koje se prijavljuju na evidenciju i koji nakon isteka radnog ugovora kod poslodavaca očekuju novčanu nadoknadu, s njima trenutno kontaktiramo putem i-mejla.
Oni treba da nam i-mejlom dostave četiri dokumenta, rješenje o prestanku radnog odnosa, potvrde o tri posljednje isplaćene plate kod poslodavca, kopiju radne knjižice sa svim ispisanim stranicama, obje kopirane strane tekućeg – računa i obje kopirane strane lične karte. Tu dokumentaciju nam dostavljaju na i-mejl adresu: [email protected]
Na ovakav način za sada kontaktiramo sa strankama, sve dok se ne stvore uslovi za direktan kontakt i redovno prijavljivanje stranaka, kaže Siniša Kajmaković, direktor Filijale Bijeljina – Zavoda za zapošljavanje RS.

Semberija info - Lj. Ljubojević