GRAD BIJELjINA SUBVENCIONIŠE PREVOZ OSNOVNOŠKOLACA: Potpisani ugovori o prevozu učenika


Na osnovu Odluke o subvencionisanju troškova prevoza učenika osnovnih škola na području grada Bijeljine u školskoj 2019/2020. godini gradonačelnik Mićo Mićić potpisao je Ugovor o subvencionisanju sa predstavnicima šest prevoznika. 

Prevozničke firme koje su potpisale ugovore su ,,Semberija transport“ Bijeljina, ,,Vidinko turs“ Bijeljina, ,,Samardžić“ Bijeljina,  ,,Euroturs“ Bijeljina i ,,Antić turs“ Lopare. 

Grad Bijeljina će subvencionisati troškove prevoza učenika osnovnih škola na području grada Bijeljine koji do škole putuju sa udaljenosti veće od četiri kilometra, i to 20 maraka po učeniku mjesečno. 

- Od ovih 20 maraka 10 maraka je za umanjenje cijene mjesečne karte učenicima, a 10 maraka prevoznicima. Time rješavamo dva problema: jedan je da prevoznici ne povećaju cijenu mjesečne karte, bar za ovu školsku godinu, a drugi da pomognemo roditeljima koji će od ovog mjeseca za mjesečnu kartu izdvajati 10 maraka manje, rekao je gradonačelnik Mićo Mićić, dodavši da je bijeljinska Gradska uprava odlučila da na ovaj način izađe u susret prevoznicima koji su tražili da se poveća cijena učeničke mjesečne karte zbog povećanja cijena goriva početkom ove godine, ali i da na taj način pomognu roditeljima koji imaju djecu koja zbog udaljenosti na nastavu dolaze autobusom.   

Kako precizira, ukupan broj koji će biti obuhvaćen ovim subvencionisanjem je 1100 učenika, a sredstva za isplatu subvencionisanja troškova prevoza učenika planirana su i obezbijeđena budžetom Grada Bijeljina za 2020. godinu. Ukupan iznos sredstava koji je potreban za isplatu subvencija je 120.000 maraka. 

Menadžer preduzeća ,,Semberija transport“ Fadil Baćevac kaže da ova subvencija predstavlja sugurnost budućeg prevoza na području grada Bijeljine, kako njima prevoznicima, tako i roditeljima.

- Gradska uprava grada Bijeljina prepoznala je problem pred kojim smo se našli mi prevoznici, te odlučila da nam izađe u susret, ali ne samo nama, već i roditeljima učenika putnika, čime je Bijeljina dobila prevoz koji će biti siguran i kvalitetan, rekao je Baćevac, dodavši da ovo, iako nije dovoljno prevoznicima, umanjiće im troškove.
 
Inače, sve osnovne škole sa područja grada Bijeljine bile su dužne dostaviti nadležnom odjeljenju Gradske uprave ovjerene spiskove svih učenika koji putuju sa udaljenosti veće od četiri kilometra, spiskove roditelja koji samostalno prevoze djecu, kao i kopije ugovora potpisanih sa prevoznicima i na osnovu tih podataka Grad Bijeljina vrši isplatu subvencije prevoznicima i roditeljima. Subvencija troškova prevoza učenika vrši se za drugo polugodište  školske 2019/2020. godine, srazmjerno broju radnih dana do završetka nastavne godine. 

Potpisivanje ugovora je iskorišteno i da se razmijene mišljenja, istaknu pozitivne i negativne strane uočene tokom proteklog perioda, te daju prijedlozi kako bi pomoć Gradske uprave u subvencionisanju prevoza učenika osnovnih škola bila što efikasnija.

Semberija INFO - M. Rešidović
​Foto - B. Milošević