PROMOVISANA KAMPANjA: SVA LICA PRISTUPAČNOSTI


Poruka kampanje "Sva lica pristupačnosti" održane u Bijeljini je da je “pristupačnost fizičkom okruženju, transportu, informacijama, komunikacijama i uslugama u zajednici neophodan je uslov da bi osobe sa invaliditetom mogle sasvim ravnopravno da učestvuju u društvu i da budu samostalne”. Ivana Stevanović iz bijeljinskog Aktiva mladih osoba sa invaliditetom koalicije "Kolosi" istakla je da “pristupačnost ima mnogo lica, a bez nje je život osoba sa invaliditetom veoma težak, može doći do izolacije, razvijanja osjećanja niže vrijednosti i drugih psihičkih problema kod ove populacije".


-Osim uklanjanja fizičkih barijera, treba otklanjati i probleme nepristupačnosti informacijama i komunikacijama za osobe sa invaliditetom, posebno sa senzornim poteškoćama vida i sluha. Nama je veoma važno obrazovanje i smanjenje barijera u komunikaciji, jer osobe sa senzornim poteškoćama ne mogu jasno i adekvatno da izraze svoje potrebe ili dođu do informacija", rekla je Stevanovićeva i dodala je potrebno je osavremeniti nastavni sadržaj, vršiti stalnu edukaciju nastavnika, zaposliti pedagoške asistente i tumače za znakovni jezik u školama, kako inkluzija ne bi ostala "mrtvo slovo na papiru" za djecu sa poteškoćama koja prate redovan školski program. U tržnom centru "Fis" građanima su kroz niz fotografija prikazane prepreke sa kojima se u svakodnevnom životu bore osobe sa invaliditetom.

-Kampanjom “Sva lica pristupačnosti” želimo da ljudima u pet gradova i cijeloj BiH približimo šta znači pristupačnost za osobe sa invaliditetom i da to nije samo prevazilaženje fizičkih barijera, nego složen problem koji u svakodnevici zahvata pristup na izborima, pristup informacijama, transportu, lijekovima", rekao je Aleksandar Bundalo, predstavnik projekta "Ravnopravno različiti".  Projekat podržava EU, a realizuju udruženja iz Banjaluke "Udas" i Helsinški parlament građana i udruženje "Nešto više" iz Sarajeva. Predsjednik koalicije "Kolosi" Novo Trifunović rekao je da je za njih prioritet u ovoj godini ugradnja liftova za uklanjanje barijere u pristupu samoj Gradskoj upravi ili Policijskoj upravi, a kao dobar primjer naveo je ugradnju lifta koju završava Dom zdravlja u Bijeljini.

portal Semberija info (O.Stjepanović)