U BIJELjINI PREDSTAVLjANjE MUZEJA PRISTUPAČNOSTI


Postavka slika "Muzej pristupačnosti" o svakodnevnim preprekama sa kojima se suočavaju lica sa invaliditetom, biće postavljena danas u Bijeljini, a dio je kampanje "Sva lica pristupačnosti" koju u okviru projekta "Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana" realizuje Organizacija amputiraca "Udas" u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banjaluka i Udruženjem građana "Nešto više" Sarajevo.  Ova postavka biće prikazana s ciljem animiranja javnosti o načinima poboljšanja kvaliteta života i integracije lica sa invaliditetom, a u "Udasu" ističu da je kampanja fokusirana na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju lica sa invaliditetom. Prije početka događaja, koji će biti organizovan u tržnom centru "Fis" u Bijeljini, planiran je razgovor sa članovima udruženja lica sa invaliditetom. 

Projekat "Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana" finansira EU, a njegovom realizacijom žele se ojačati kapaciteti mreže žena sa invaliditetom i mreže žrtava mina "Udas".

portal Semberija info