PAVLOVIĆ BANKA OD DANAS POSLUJE KAO NAŠA BANKA


Promjene u Pavlović International Banci završene su i ona od danas na Banjalučkoj berzi posluje pod imenom Naša banka.

Pavlović banka zvanično više ne postoji od četvrtka, 7. novembra, od kada posluje pod novim nazivom Naša banka. Okružni privredni sud Bijeljina izdao je Rješenje o registraciji Naše banke čiji kapital iznosi 23,8 miliona KM. Direktor banke je Ružica Janković, koja je tu funkciju obavljala i u Pavlović banci. Ova banka ima 22 poslovne jedinice širom Republike Srpske.Promjene u Pavlović banci počele su kada je dio akcija te banke kupio „Batagon International" u martu ove godine. Nakon što je toj kompaniji propao pokušaj da kupi potraživanja Srpske od FG "Birač", odustali su od daljeg ulaganja u Pavlović banku.

Nakon toga, akcije banke u julu kupile su firme „Pavgord" Foča i „Galens" Novi Sad, te postali vlasnici skoro 60 odsto akcija sa pravom glasa.

(kapital)