Humanitarno udruženje žena ARTA: Rekreativno-terapeutski izlet u Semberski salaš :: Semberija INFO ::

 

Humanitarno udruženje žena ARTA: Rekreativno-terapeutski izlet u Semberski salaš


Sa ciljem podizanja nivoa svijesti i jačanja kapaciteta djece, mladih, roditelja i osoba sa invaliditetom o značaju zaštite životne sredine i terapijskih efekata jahanja konja, organizovan je u subotu, 12.10.2019. godine rekreativno-terapeutski izlet za 16 polaznika obuke u sklopu projekta „Zajedno do napretka“ kako bi se povećao nivo njihove motivisanosti za savladavnje teškoća i traumatskih poremećaja i učvrstila spona zajedničkog aktivizma. Aktivnost je realizovana u saradnji sa predstavnicima ergele i ostvarila je nezaboravan utisak na sve učesnike.Projekat „Zajedno do napretka“ Humanitarno udruženje žena „ARTA“ realizuje u saradnji sa Regionalnim udruženjem amputiraca Bijeljina, uz podršku Gradske uprave, u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira EU, a implementira Razvojni program UN u BiH i odnosi se na poboljšanje usluga za lica sa invaliditetom na području Bijeljine, unapređenje edukativnih i kreativnih sadržaja za osobe sa poteškoćama u razvoju, poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, obuke i kreativne radionice sa fokusom na engleski jezik, IT sektor, sticanje novih vještina djece i mladih i razvoj socijalne inkluzije.

ARTA