Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma Otaharin :: Semberija INFO ::

 

Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma Otaharin


Predstavnici Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ predstavili su u Bijeljini regionalni projekat „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu“.

Kako je rečeno na pres-konferenciji, Udruženje „Otaharin“ u pomenutom regionalnom projektu učestvuje kroz dva projekta pod nazivom „Sistemska zaštita od rodno zasnovanog nasilja za žene i djevojčice Romkinje“ i „Osnaženi mladi, stvaraju bolje društvo“. 

Predstavnici „Otaharina“ istakli su da loši uslovi života i siromaštvo posebno pogađaju Romkinje od kojih se već od rane i preadolescentske dobi očekuje da nose teret domaćinstva i poslova u njemu. Oni su upozorili da su Romkinje, živeći u višečlanim i višegeneracijskim porodicama bez osnovnih uslova za život, često izložene  radnoj eksploataciji, odnosno da su  prinuđene da zajedno sa svojom djecom prose ili skupljaju sekundarne sirovine, da su izložene  rodno zasnovanom nasilju, a posebno nasilju u porodici i prinudnoj udaji.

Iako je Udruženje građana „Otaharin“ u toku 2018. godine prijavio 10 slučajeva porodičnog nasilja i 4 slučaja maloljetničke udaje, oni nisu na adekvatan način riješeni od strane nadležnih institucija.

Regionalni projekat „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu III“ finansiran je od strane Austrijske razvojne kooperacije, a sprovodi ga CARE International Balkans u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama.

Semberija info