DRUŠTVO PSIHLOGA REPUBLIKE SRPSKE: STRUČNI SEMINAR POSVEĆEN DJECI :: Semberija INFO ::

 

DRUŠTVO PSIHLOGA REPUBLIKE SRPSKE: STRUČNI SEMINAR POSVEĆEN DJECI


Društvo psihloga Republike Srpske - podružnica za Semberiju i Majevicu, 5. i 6. oktobra održava stručni seminar „Dijete sa traumom: od prepoznavanja do pomoći. Seminar se održava u Centru za visoko obrazovanje Bijeljina-Pedagoški fakultet. Cilj semiara je razumijevanje obrasca afektivne vezanosti kod traumatizovanog djeteta od strane stručnih radnika koji rade sa djecom, da bi se unaprijedio nivo njihovih profesionalnih kompetencija u kontaktu sa djetetom i na taj način smanjila vjerovatnoća pojave problema i nesporazuma u komunikaciji između djeteta i osobe koja o njemu brine, a u svrhu građenja odnosa i adekvatne pomoći djetetu. Na semniaru učestvuju zaposleni u sistemu socijalne zaštite, prvenstveno psiholozi i socijalni radnici koji su uključeni u zbrinjavanje i rad sa djecom, zatim psiholozi i pedagozi zaposleni u obrazovanju.Predavač je professor Razvojne psihologije i istraživač u oblasti teorije afektivne vezanosti, dr Tatjana Stefanović-Stanojević.