UDRUŽENjE ŽENA SA INVALIDITETOM IMPULS: VUCIMO NIT PROMJENA :: Semberija INFO ::

 

UDRUŽENjE ŽENA SA INVALIDITETOM IMPULS: VUCIMO NIT PROMJENA


,,Impuls''  počinje realizaciju  još jednog  važnog  projekta, koji uključuje žene sa invaliditetom i članove njihovih porodica. Udruženje žena sa invaliditetom ,,Impuls“ u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, realizuje projekat ,,VUcimo nit promjeNA’’. Projekat se realizuje u periodu od osam mjeseci (od septembra 2019. do aprila 2020.), uz podršku Grada Bijeljina. Sveukupni cilj projekta je nastojanje Udruženja da doprinese kvalitetnijem životu žena sa invaliditetom, kao i porodica u kojima žive žene ili djevojke sa invaliditetom.

Ovim projektom će se obučiti grupa žena i djevojaka sa invaliditetom, te članovi njihovih porodica, da izrađuju predmete od filcane vune, kao i da znaju kako tretirati vunu da bi dobili željeni proizvod od potpuno prirodnog materijala.

,,VUcimo nit promjeNA’’ je alat za podršku porodicama u kojima žive žene i djevojke s invaliditetom. U okviru projekta realizovaće se  tri seta tematskih radionica i to: vuna kao prirodni materijal, rad sa vunom, vrste i tretmani obrade vune, praktičan rad sa prirodnom vunom i njeno bojenje, filcanje vune (suvo i mokro). Očekivani broj korisnika je 32. Projektom je predviđena i obuka 16 korisnika projekta u oblasti marketinga za rukotvorine. Obuka će se izvoditi u našem Centru za obuku u izradi kućne radinosti ,,PULS".

Kroz projekat se nastavlja podrška u ekonomskom osnaživanju žena sa invaliditetom, te se daje mogućnost ženama i djevojkama sa invaliditetom da povećaju vlastiti prihod u porodici i konkurentnost na tržištu. Rad sa rukotvorinama može biti održiv, a tržište zadovoljeno proizvodima od prirodne vune. Vještine tretmana vune (posebno bojenje i filcanje) će biti sačuvane od zaborava. Takođe jedan broj žena sa stečenim vještinama će uvijek moći svoja znanja prenijeti na mlađe generacije.
 
-Nadamo se da će plasman rukotvorina izrađenih od vune obogatiti turističku trgovinsku ponudu u Bijeljini i šire, kako na drugim područjima BiH, tako i u okolnim državama“, dodala je Tanja Milinković, izvršna direktorica Udruženja žena sa invaliditetom ,,Impuls''.