DJEČIJI VRTIĆ ČIKA JOVA ZMAJ: PRED POLAZAK U ŠKOLU :: Semberija INFO ::

 

DJEČIJI VRTIĆ ČIKA JOVA ZMAJ: PRED POLAZAK U ŠKOLU


Dječiji vrtić ,,Čika Jova Zmaj'' u saradnji sa resornim ministarstvom organizuje Program pripreme djece u godini pred polazak u školu. Program će biti realizovan od 2. marta do 29. maja 2010. godine, skakog radnog dana u trajanju od tri sata u objektima vrtića u Bijeljini i Dvorovima. Prijave će se vršiti svakog radnog dana, počev od sedmog do 25. oktobra 2019. godine, od sedam do 15 časova u kancelariji sekretara vrtića u Ulici Svetog Save broj 9. Za upis je neophodno ponijeti kopiju Izvoda iz matične knjige rođenih djeteta, a pravo na upis imaju mališani koji nisu obuhvaćeni nijednim vidom organizovanog predškolskog vaspitanja i obrazovanja i koji su, prema Zakonu o osnovnom obrazovanju, obavezni da u osnovnu školu krenu u septembru 2020. godine, pojašnjavaju u vrtiću ,,Čika Jova Zmaj''.