PRODUŽEN je Javni poziv za prijavu učešća u programu preduzetničke obuke u sklopu projekta (NA)UČI I (ZA)RADI


Projekat „(NA)UČI I (ZA)RADI“  predstavlja sistemski pristup svih relevantnih aktera na uspostavljanju funkcionalnog modela za povećavanje mogućnosti održivog zapošljavanja na prostoru Grada Bijeljina u skladu sa potrebama privrede.
 
Gradska uprava Grada Bijeljina u saradnji sa JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – filijala Bijeljina i Fakultetom poslovne ekonomije Bijeljina - Univerzitet Istočno Sarajevo poziva lica da se prijave za učešće u programu preduzetničke obuke.
 
Preduzetničku obuku će realizovati Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina - Univerzitet Istočno Sarajevo kroz 4 modula:
 
Modul I: Digitalna ekonomija,  
Modul II: Uslužni sektor i poslovanje preduzetnika,
Modul III: Preduzetničke vještine,
Modul IV: Izrada biznis planova za preduzetnike.  
 
Za 10 obučenih osoba po ovom Javnom pozivu kroz Program preduzetničke obuke biće obezbijeđena podsticajna sredstva u iznosu od 8.000,00 KM za registraciju i pokretanje sopstvenog biznisa i samozapošljavanje, i mentorstvo nad radom preduzeća od strane Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina - Univerzitet Istočno Sarajevo.
 
Korisnici će biti odabrani na osnovu kvaliteta  izrađenog Biznis plana i održivosti biznis ideje, a rezultati će biti objavljeni na zvaničnim internet stranicama Grada Bijeljina, JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina - Univerzitet Istočno Sarajevo.  
 
Na Javni poziv se mogu prijaviti fizička lica koja ispunjavaju sljedeće osnovne kriterijume:
 
- Da su stariji od 18 godina;
- Da posjeduju dokaz o stručnom obrazovanju;
- Podnosilac prijave mora imati prebivalište-boravište na teritoriji Grada Bijeljina;
- Podnosilac prijave treba da ima poslovnu ideju i želju da se bavi vlastitim biznisom.
 
Rok za dostavljanje prijave sa pratećom dokumentacijom po ovom Javnom pozivu je 30. septembar 2019. godine.   
 
Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Bijeljina – Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije, na sljedeće brojeve telefona: 055/233-159; 055/233-169; 055/233-132.