DDDK ZDRAVLjE BIJELjINA: ODLAZAK U TEKERIŠ


Asocijacija UDDK Srbije, CG i RS, Tekeriš- Loznica, Savez DDDK RS Trebinje i DDDK „Zdravlje“ Bijeljina, pozivaju dobrovoljne davaoce krvi, da uzmu učešća u akciji  koju organizuju Asocijacija UDDK Srbije, Crne Gore i Republike Srpske i transfuziološka služba VMA, a na području lozničke optine u Tekerišu na Ceru.

Program je planirano da se 18. avgusta do 7 časova, svi dobrovoljni davaoci okupe ispred prostorija DDDK ,, Zdravlje'' radi organizovanog odlaska u Tekeriš. Po dolasku na odredište, akcija darivanja krvi počinje u 9 časova, a organizatori mole da učešće u akciji najavite najkasnije do 15. avgusta. Kontakt telefoni DDDK ,,Zdravlje,, Bijeljina su : 0038755 417-994; 0038765 512 -461 Vlado  Simić i 00381656247415 Milutin Đuričić ,Loznica.