SOGRS: KAKO POBOLjŠATI FINANSIRANjE LOKALNIH JEDINICA :: Semberija INFO ::

 

SOGRS: KAKO POBOLjŠATI FINANSIRANjE LOKALNIH JEDINICA


U Bijeljini je održana 77. sjednica Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske. Radilo se o tematskoj sjednici koja je realizovana u skladu sa Planom rada Saveza a glavna tema današnjeg sastanka ticala se finansiranja jedinica lokalne samouprave.

Učesnici  sjednice su ponudili konkretne prijedloge za unapređenje finansijskog položaja jedinica lokalne samouprave, koje će Savez zastupati ka resornim ministarstvima i Vladi Republike Srpske.



Slavica Lukić, pomoćnik ministra za Resor lokalne samouprave pri Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske naglasila je da je u toku javna rasprava o Strategiji razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj. Ovaj dokument, između ostalog propisuje mogućnosti poboljšanja finansiranja jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

-Jedan od načina na koji se može pomoći jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj tiče se preraspodjele koeficijenata po kojima se, sa republičkog nivoa raspoređuju sredstva od indirektnih poreza. To je posljednji put učinjeno prije 13 godina a od tada do danas su, sa područja lokalne jedinice koju predstavljam za 60 posto povećane uplate u budžet Republike Srpske. Tako da je prirodno da očekujemo da nam se dio tih prihoda vrati kako bismo dalje razvijali našu komunalnu infrastrukturu“, rekao je gradonačelnik Laktaša, Miroslav Bojić.



U radu današnje sjednice su učestvovali gradonačelnici/načelnici 20 jedinica lokalne samouprave: Banja Luke, Dervente, Prijedora, Doboja, Gradiške, Istočnog Sarajeva,Trebinja, Mrkonjić Grada, Prnjavora, Zvornika, Bijeljine, Laktaša, Modriče, Bileće, Jezera, Šamca, Višegrada, Srebrenice, Pala i Ljubinja.

(Semberija info)