ODRŽANA PETA PO REDU SJEDNICA SKUPŠTINE BORAČKE ORGANZICIJE REPUBLIKE SRPSKE :: Semberija INFO ::

 

ODRŽANA PETA PO REDU SJEDNICA SKUPŠTINE BORAČKE ORGANZICIJE REPUBLIKE SRPSKE


Foto: Semberija info
U prostorijama Centra za kulturu „Semberija“ Bijeljina, danas je održana peta po redu sjednica Skupštine Boračke organzicije Republike Srpske. Na današnjoj sjednici  razmatrano je aktuelno stanje u oblasti boračko – invalidske zaštite.

Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije RS  i Skupštine Boračke organzicije RS rekao je današnja sjednica treća u toku ove godine u posljednja dva mjeseca i da je na današnjoj sjednica svaka odluka donošena jednoglasno.-Mi smo u okviru današnje sjednice analizirali stanje u okviru boračko - invalidske zaštite, a u cilju poboljšanja donijeli smo određene zaključke i zahtijeve, sa kojima ćemo ići prema institucijama sistema i iskreno se nadamo, da ćemo naići na razumijevanje. Nadamo se da će se posle dužeg vremena nekog zastoja i obraćanja pažnje na ovu populaciju, a koja je stvorila državu, nešto promijeniti, da ćemo mi sa začelja doći na prvo mjesto i da će neko donijeti takve odluke koje će nama ići u prilog“, rekao je Ostojić i dodao da su zahtjevi isti oni o kojima se govori već duži vremenski period.

-Jedan od zahtijeva je uvođenje  jedinstvenog boračkog dodatka za sve boračke kategorije, čije bi mjerilo bilo isključivo vrijeme provedeno u zoni borbenih dejstava i na taj način došlo bi do sprečavanja bilo kakvih oblika diskriminacije. Mi ne prihvatamo da se prava definišu na osnovu socijalne strukture, jer smatramo da borci nisu, niti mogu biti socijalna kategorija. Ovim prijedlogom, ako bi bio usvojen određeni dio prava, koja sada postoje, a koji su surogat boračkog dodatka, bila ukinuta i sva raspoloživa sredstva, koja idu na tri do četiri strane bila bi svrstana na jedno mjesto i odatle bi se izdvajala sredstva za jedinstveni borački dodatak. Osnovica koju mi tražimo iznosi 5 KM za mjesec proveden na liniji borbenih dejstava i vjerovatno da će trebati sredstava i sa drugih strana, ali nadamo se da će organi vlasti i institucija sistema uspijeti da nađu dodatna sredstva“, istakao je Radan Ostojić i kazao da imaju i zahtijev za povećanje ličnih porodičnih invalidnina, odnosno osnovice za njihov obračun.-Dobro je, da smo u ovoj godini imali 15 odsto povećanje ličnih porodičnih invalidnina i sada je ta osnovica skoro 70% i ako bi se do kraja godine povećala za još deset odsto, to bilo onih 80%  od prosječne neto plate po evidenciji Zavoda za statistiku utvrđenoj za prošlu godinu, koliko mi tražimo. Zapošljavanje djece poginulih boraca je još jedno pitanje kojim smo se mi bavili, a smatramo da je ovo pitanje nije problem samo vlasti i nas koji zastupamo te kategorije, nego je i problem cijelog društva, jer trenutno na evidenciji Zavoda ima 1.500 djece koja su nezaposle“, kazao je predsjesnik Boračke organizacije RS.

On je rekao da jedan od njihovih zahtijeva jeste, pružanje pomoći licima koja su u fazi optužbe, kojima se sudi i oni koji su dobili presude prema njegovim riječima za  navodno počinjena krivična djela za ratne zločine.
Radan Ostojić, predsjednik Boračke Organizacije Republike Srpske je istakao je je Boračka organizacija koja je stvoren 1993 godine, simbol Republike Srpske, a koja predstavlja preko 100.000 boraca.

(Semberija info)