Predstavnici Bijeljine i Travnika o borbi protiv korupcije :: Semberija INFO ::

 

Predstavnici Bijeljine i Travnika o borbi protiv korupcije


Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine, razgovarao je danas sa službenicima OEBS-a iz Tuzle, Travnika i Sarajeva, te sa predstavnicima opštine Travnik o razmjeni dobrih praksi između dvije lokalne zajednice na suzbijanju korupcije.

On je tom prilikom naglasio da opština Travnik ima najbolje rezultate u suzbijanju korupcije na lokalnom nivou, a najavio je I skorašnju posjetu Travniku, gdje će delegacija Bijeljine prisustvovati prvom sajmu informacionih tehnologija u ovom gradu.“Bijeljina je imala akcioni plan za borbu protiv korupcije od 2015. do 2018. godine. Ponovo ćemo ga aktivirati, imenovaćemo Antikorupcijski tim, usvojićemo Pravilnik o radu, formiraćemo javne registre, baze podataka, mobilne aplikacije, kako bi se mogla prijaviti svaka sumnja na korupciju. Želimo pokazati društvenu odgovornost u ovoj borbi koja će biti dugotrajna i mukotrpna”, istakao je Petrović. Faris Hafizadić, član kabineta načelnika opštine Travnik i član Tima za prevenciju korupcije u opštini Travnik naveo je kao prvi korak u opštinskoj administraciji Travnik, kada je u pitanju borba protiv korupcije - postavljanje sandučeta u koje građani mogu ubaciti svoje primjedbe i saznanja o eventualnoj korupciji među zaposlenima u ovoj lokalnoj zajednici.

“Želimo da prvo očistimo u vlastitom dvorištu, kada je korupcija u pitanju. Mi smo i informatički omogućili građanima da prijave korupciju putem odgovarajuće platforme. Izradili smo i register imenovanih i zaposlenih osoba u opštini Travnik, sa njihovim osnovnim platama. Još jedan mehanizam je u fazi implementacije, a to je mobilna aplikacija uz pomoć koje građani mogu prijaviti korupciju”, izjavio je Hafizadić.Milana Memić, službenica za demokratski razvoj Kancelarije Misije OUBS-a BiH u Tuzli, kaže da je ovo bila prilika za razmjenu dobrih praksi dvije lokalne administracije, Bijeljine i Travnika o sprečavanju korupcije, te za upoznavanje lokalnih mehanizama čiji je cilj smanjenje prtostora za razvoj korupcije.

“Nove komunikacijske i informatičke prakse mogu poboljšati sistem za suzbijanje korupcije. Jedan od primjera koje su predstavili predstavnici Travnika, je akcioni plan za borbu protiv korupcije, razni registri koji pomažu smanjenju prostora za razvoj korupcije, a to su mehanizmi koje treba da preuzmu i druge jedinice lokalne samouprave, kao i drugi nivoi vlasti u BiH”, istakla je Milana Memić.

Ona je tom prilikom istakla da lokalne zajednice, koje su najbliže građanima, moraju aktivno stupiti u borbu protiv korupcije. Jedan od zaključaka je da grad Bijeljina, sa svojim resursima, može uspostaviti i vlastite standarde u borbi protiv korupcije koji mogu poslužiti za primjer i drugim lokalnim zajednicama.


Semberija info - Lj. Ljubojević