U BIJELjINI ROMI SLAVE ĐURĐEVDAN


OTO: Srpska info
Bacanjem vjenčića od vrbovih grančica u kanal Dašnica, u skladu sa tradicijom, a uz pjesmu i igru, bijeljinski Romi obilježavaju danas Đurđevdan. Za njih ovaj, kažu, najveći i najradosniji praznik, najavljuje dolazak proljeća, a ljepše vrijeme, omogućuje im da putuju i spavaju na otvorenom.
 
Praznik koji obilježavaju Romi u cijelom svijetu praterazni običaji,  kaže predsjednica Udruženja žena Romkinja Sabira Hašimović.
 
–Uveče sakupljamo vrbove grančice i pravimo vjenčiće. Njima kitimo kuće i dvorišta. Farbamo jaja u crveno, sa kojima ujutro kupamo djecu da nam budu zdrava, jaka i rumena. Vjenčiće bacamo u vodu i zaželimo želju. Nakon toga dijelimo jaja rodbini i prijateljima, igramo i pjevamo i gostimo se – kaže Sabira.
 
Đurđevdanu se naročito raduju mali Romi. Zlata Suljić (11) ide u šesti razred OŠ „Jovan Dučić“.
 
– Dolaze nam gosti, donose poklone. Ništa ne radimo taj dan, samo se lijepo provodimo – kaže mala Romkinja.
 
U Semberiji živi oko 2500 Roma.
 
Romska populacija suočena sa brojnim problemima. Zaposleno je manje od jedan odsto pripadnika ove nacionalne manjine, a većina ih  preživljava od pomoći rodbine iz inostranstva, sakupljajući sekundarne sirovine i proseći.
 
Dragan Joković iz Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“, koje je osnovano 2005. godine, kaže da ohrabruje da se iz godine u godine položaj romske populacije ipak popravlja.
 
– Imamo 150 djece u osnovnim, devet u srednjim školama i dvoje na fakultetu. Nažalost, nismo uspjeli obuhvatiti svoju djecu. Usljed migracija porodica koje su prisiljene na to u potrazi za boljim životom, često nam djeca napuštaju škole. Raduje nas što su, uz pomoć međunarodnih organizacija, mnogobrojnim romskim porodicama  obnovljene ili izgrađene kuće. Zahvaljujući donatorima i lokalnoj upravi napravljen je i plastenik za proizvodnju povrća u kojem je zaposleno 10 Romkinja – kaže Joković.
 
Grad  Bijeljina, jedini u BiH, ima kancelariju za nacionalne manjine, uključujući i romsku poplaciju.
 
Ova kancelarija posreduje u  međuetničkom dijalogu, prati i informiše pripadnike nacionalnih manjina o konkursima, sarađuje sa donatorima i podiže svijest o njihovim pravima.

Srpska info