Diko Cvjetinović podnio ostavku na mjestu v.d direktora AD Komunalac :: Semberija INFO ::

 

Diko Cvjetinović podnio ostavku na mjestu v.d direktora AD Komunalac


Pored svih dosadašnjih opstrukcija od strane gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića navedenih u mojoj ostavci, on je na jučerašnjoj Skupštini akcionara inicirao smjenu tri člana Nadzornog odbora AD ,,Komunalac" Bijeljina, a odmah zatim i nezakonito imenovao tri od pet članova Nadzornog odbora, odlučio sam da podnesem neopozivu ostavku na mjesto v.d. direktora AD ,,Komunalac’’ Bijeljina.
 
Statut preduzeća član 47 stav 2, tačka 3 jasno i nedvosmisleno propisuje da se članovi Nadzornog odbora biraju 2/3 većinom članova Skupštine preduzeća, a koju gradonačelnik nije imao za sva tri kandidata koje je predložio.
 
Na ovaj korak sam se odlučio, jer ne želim učestvovati u pravnom nasilju u režiji Ljubiše Petrovića i njegovih saradnika. 
 
Jednostavno, ne želim biti direktor preduzeća koje ima nezakonito izabran Nadzorni odbor.
 
Ja sam ozbiljan čovjek, AD ,,Komunalac’’ Bijeljina je ozbiljno i strateško komunalno preduzeće u Bijeljini koje je do sada poslovalo pozitivno i u skladu sa zakonom, te na ovakav način ne mogu prihvatiti odgovornost da radim i provodim odluke nezakonitog kontrolnog tijela kakav je sadašnji Nadzorni odbor.
 
Iz svih razloga koje sam naveo, morao sam se odlučiti na ovaj korak, navodi Diko Cvijetinović, v.d. direktora AD ,,Komunalac’’.
 
- Neopozivu ostavku podnosim sa danom 12.04.2021. godine. Ističem da već duži period imam problem u zastupanju AD ,,Komunalac’’ Bijeljina kao v.d.direktora Društva. Problem su počeli 28.12.2020. godine dostavljanjem akta gradonačelnika grada Bijeljina ,,Upozorenje članovima Nadzornog odbora AD Komunalac Bijeljina i v.d.direktora Društva o eventualno nezakonitom odlučivanju”, kojim kao predstavnik većinskog kapitala AD ,,Komunalac’’ Bijeljina upozorava Nadzorni odbor AD ,,Komunalac’’ i v.d. direktora društva da Nadzorni odbor AD ,,Komunalac’’ da ne može donositi odluke, jer je član Nadzornog odbora Društva Zoran Pribišić podnio ostavku. Od tog dana Nadzorni odbor i Uprava, a samim tim i sve službe Društva ne funkcionišu kako bi trebalo. Takođe ističem, više puta smo se obraćali gradonačelniku obavještavajući ga i upozoravajući ga da je neophodno da se održi sjednica Skupštine akcionara Društva, na kojoj treba da se usvoje akta koja određuju rad Društva u 2021. godini. Istakli smo da je  plan poslovanja za 2021. godinu osnov svih poslovnih aktivnosti Društva u pogledu pitanja koje taj dokument sadrži. U vezi sa planom investicija za 2021.godinu istakli smo planirane radove na izgradnji skladišnog prostora za ambalažni otpad na lokaciji Službe komunalnih usluga u Mačvanskoj ulici bb, čije investiciono ulaganje će biti sufinansirano iz sredstava Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, čije rokove u vezi sa finansiranjem navedene investicije treba da ispoštujemo. Dokumente koje određuju rad Društva u 2021. godini, pored navedenih, razmatrao je Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici, održanoj 21.12.2020. godine (na kojoj je prisustvovao i gradonačenik Ljubiša Petrović) i utvrdio prijedloge odluka u vezi sa tim. Takođe smo, obraćajući se gradonačelniku Bijeljine u pisanoj formi, istakli da bi Skupština akcionara Društva trebalo da donese odluku o razrješenju Zorana Pribišića sa funkcije člana Nadzornog odbora Društva i odluku o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Društva u ime manjinskog akcionara DOO ,,Oktan promet” kako bi Nadzorni odbor Društva mogao nesmetano da obavlja poslove iz svoje nadležnosti. Nažalost, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović nije odgovorio na dostavljena mu akta. Blokirao je rad Nadzornog odbora Društva i planirane aktivnosti Uprave i službi Društva, te je rad AD ,,Komunalac’’ Bijeljina takvim svojim ponašanjem doveo u nezavidan položaj, u čemu ja, kao v.d. direktora AD ,,Komunalac’’ Bijeljina ne želim dalje da učestvujem’’, naveo je u saopštenju za javnost v.d. direktora AD ,,Komunalac’’ Bijeljina Diko Cvjetinović.
 
Cvjetinović je svoju ostavku na funkciju v.d. direktora AD ,,Komunalac’’ dostavio Nadzornom odboru ovog Društva i gradonačelniku Bijeljine.