LjUBIŠA TANACKOVIĆ: CILj NAM JE DA SMO ŠTO DOSTUPNIJI GRAĐANIMA :: Semberija INFO ::

 

LjUBIŠA TANACKOVIĆ: CILj NAM JE DA SMO ŠTO DOSTUPNIJI GRAĐANIMA


S obzirom da je u Gradu Bijeljina od 1. januara na snazi privremeno finansiranje, koje može da traje do 30. juna tekuće godine, od izuzetne je važnosti da se budžet usvoji. Ovo je između ostalog,’’ stav i gradskog Odjeljenja za društvene djelatnosti.

Budžet je ključna karika u odvijanju zdravog odnosa između Gradske uprave i građana. Naš cilj je, svakako, efikasnost u radu, tako da će gradonačelnik Ljubiša Petrović u tom i predlažiti budžet koji je, zapravo, kreiran od strane prethodnog rukovodstva, a riječ je o budžetu za koji postoji saglasnost resornog ministarstva, a provedena je i javna rasprava,“ kaže Tanacković, kojeg gradonačelnik ovlastio za potpisnika u Odjeljenju za društvene djelatnosti.

On ističe da ovo odjeljenje ima izuzetnu odgovornost prema građanima, o čemu najbolje govori da u okviru odjeljenja djeluju tri odsjeka, a to su: Odsjek za kulturu, sport i fizičku kulturu i odnose sa vjerskim zajednicama, Odsjek za zdravstvo i socijalnu zaštitu, nacionalne manjine, povratnike i raseljena lica i Odsjek za obrazovanje i nauku, nevladine organizacije, omladinu i porodičnu zaštitu, te Služba besplatne pravne pomoći.
 
Tri značajna odsjeka

-Svi odsjeci, u okviru odjeljenja, su izuzetno značajni za naš grad i građane. O značaju Odsjeka za obrazovanje suvišno je govoriti, ako uzmemo u obzir važnost obrazovanja, počev od dječijih vrtića, pa do stipendiranja učenika i studenata. Naš grad je i godinama unazad posvećen razvoju predškolskog obrazovanja i u tom cilju i nastavljamo da djelujemo. U planu je izgradnja još jednog predškolskog objekta, kako bismo zadovoljili potrebe naših građana, a po pitanju školskih objekata, Bijeljina je grad koji je prepoznatljiv po ulaganju u obrazovne ustanove. Ono što je evidentan problem, ne samo u Bijeljini, svakako je negativan prirodni priraštaj, ali se nadamo da će sve nadležne republičke i lokalne istitucije, ozbiljnim i odgovornim radom doprinijeti da se situacija počne kretati u željenom smjeru“, kaže Tanacković.
 
-Svjedoci smo odlaska mladih i školovanih ljudi sa naših prostora, što je pogubno za svako društvo. To je najbolji pokazatelj da se moramo uhvatiti u koštac sa problemom i da najzad krenemo u kreiranje privrednom i društvenog ambijenta koji će motivisati naše ljude da ostaju na ovim prostorima“, kaže Tanacković.
On podsjeća da Gradska uprava iz budžeta stipendira i određen broj učenika i studenata, da se intenzivno radi i na usmjeravanju na deficitarna zanimanja, a sve sa ciljem da se stimuliše ostanak na ovim prostorima. Govoreći o obavezama ovog odsjeka, Tanacković ponavlja neophodnost usvajanja budžeta, jer je i značajan broj nevladinih organizacija koje su bitna spona sa građanima, a njihov rad zavisi upravo od budžetskih sredstava.
 
Bijeljina je grad sporta

Govoreći o radu Odsjeka za kulturu, sport i fizičku kulturu i odnose sa vjerskim zajednicama, Tanacković naglašava da je Bijeljina poznata po ulaganju u sport, sportiste.

-Kada govorimo o ovoj oblasti, ne možemo zanemariti činjenicu da je sport jedna od izuzetno značajnih smjernica za naše mlade sugrađane. Bijeljina važi kao grad sporta, a ulaganja u ovu oblast su impozantna, bar kad je naš grad u pitanju. Shvatamo značaj zdravog načina života za naše sugrađane, posebno mlade generacije, a svakako, imamo obavezu prema našim klubovima koji imaju tradiciju i koji su ambasadori našeg grada. Moram podsjetiti da Grad Bijeljina ima usvojen pravilnik (usvojen 2018. godine), a koji jasno definiše kako se izdvajaju sredstav za sport, odnosno, sportske klubove“, kaže Tanacković.
 
Ponosni na izgrađene porodične ambulante

On ističe da je i Odsjek za zdravstvo i socijalnu zaštitu, nacionalne manjine, povratnike i raseljena lica, odsjek koji obuhvata širok spektar rada.
 
-Ako analiziramo strukturu našeg stanovništva, jasno je koliko građana, uslovno rečeno, zavisi upravo od efikasnog rada ovog odsjeka, ali i sredstava u budžetu. Ono što je svakako bitno istaći je činjenica da je proteklih godina mnogo sredstava uloženo u izgradnju porodičnih ambulanti, na što smo veoma ponosni. Imamo dobru saradnju sa Domom zdravlja i sa Bolnicom „Sveti vračevi“,  a to se dodatno potvrdilo i potvrđuje u jeku pandemije virusa korona, gdje smo, bez obzira na nadležnosti, reagovali i finansijski podržali i podržavamo rad zdravstvenih ustanova. jer tu se liječe naši građani“, ističe Tanacković.
On podsjeća da se budžet Odjeljenja za društvene djelatnosti kreće od pet do sedam miliona konvertibilnih maraka, što je značajan procenat od ukupnog budžeta grada, a što potvrđuje konstataciju da ovo odjeljenje ima izuzetnu odgovornost prema građanima.
 
Besplalna pravna pomoć

Tanacković podsjeća da se u okviru Odjeljenja organizuje i pružanje besplatne pravne pomoći građanima sa područja grada. Naravno, to ne podrazumijeva poslove zastupanja korisnika u krivičnim, prekršajnim, imovinskim i poreskim postupcima.

-Besplatna pravna pomoć pruža se građanima sa područja našeg grada u zaštiti i ostvarivanju njihovih prava, a prvenstveno licima u stanju socijalne potrebe, članovima porodica poginulih i nestalih boraca, te ratnim vojnim invalidima, penzionerima i nezaposlenim licima koja su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Pomoć koja se pruža putem ovlašćenog službenika obuhvata davanje opštih pravnih informacija o organizaciji i nadležnostima organa Grada i Gradske uprave, davanje pravnih savjeta, sačinjavanje pravnih sredstava i podnesaka kao što su: molbe, zahtjevi, prijedlozi, predstavke, prigovori, tužbe, žalbe, vanredni pravni lijekovi i td.“, pojašnjava Tanacković.
 
U završnici značajan projekat

On naglašava da je opredjeljenje Gradske uprave i Odjeljenja za društvene djelatnosti da budu što dostupniji građanima kako bi se rješavali predočeni problemi. Takođe, moramo podsjetiti i na period 2010. i 2014. godine, kad su poplave načinile nesagledive štete domaćinstvima na području Semberije. Odjeljenje za društvene djelatnosti bilo je nosilac brojnih aktivnosti, od angažovanja na punktovima pružanja pomoći, preko kompletiranja dokumentacije o štetama, obradi podataka i svemu što je trebalo činiti u tom teškom periodu.
 
-U toku je i završetak projekta UNDP-a, „Sanacija od poplava 2014. godine“ , a preko Odjeljenja za društvene djelatnosti. U okviru ovog projekta obuhvaćeno je 59 kuća koje iznova izgrađene, a izvršena je sanacija 142 kuće“, kaže Tanacković. On naglašava, da je upravo zbog svega rečenog, a što se odnosi na rad Odjeljenja za društvene djelatnosti, od izuzetne važnosti usvajanje budžeta. Tanacković je uvjeren da će najavljene konsultacije sa svim relevantnim političkim i institucionalnim subjektima, urodti plodom i da će se usaglašavanjam amandmana usvojiti strateški dokument grada, a na dobrobit svih građana.

Semberija info