Skupština Grada Bijeljina: Usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika :: Semberija INFO ::

 

Skupština Grada Bijeljina: Usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika


Odbornici skupštinske većine Grada Bijeljina, usvojili su danas Izvještaj o radu gradonačelnika i Gradske uprave za 2018. godinu, a gradonačelnik Mićo Mićić je nakon izlaganja pred odbornicima rekao da je „urađeno mnogo po pitanju razvoja Bijeljine, ali da se uvijek može uraditi i više“.

-Nastojaću da zajedno sa vama nastavim rad na unapređenju Grada Bijeljina, da realizujemo započete, ali i počnemo nove projekte, koji će biti na dobrobit svih građana“, rekao je Mićić. Odbornici su usvojili i Prijedlog odluke o usvajanju regulacionog plana „Centar grada“, Prijedlog odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, Prijedlog programa korišćenja sredstava prikupljenih od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2019. godini, kao i korišćenja sredstava prikupljenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i prikupljene zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike u 2019. godini. Predsjednik Skupštine Slaviša Marković je istakao da je zadovoljan efikasnim radom skupštine, dodavši da su analizirane i usvojene 21 tačka dnevnog reda za nepuna tri sata rada.

-Odbornici su, između ostalog, usvojili i Odluku o kupovini zemlje za izgradnju Vatrogasnog doma, godišnji Izvještaji o radu Javne ustanove „Muzej Semberije“, Narodne biblioteke „Filip Višnjić“, te Agrarnog fonda, Informaciju o radu mjesnih zajednica i o stanju i korišćenju objekata mjesnih zajednica na području Grada, rekao je Marković i najavio da je naredno zasjedanje Skupštine planirano za kraj aprila.

Semberija info/O.Stjepanović