Narodna biblioteka “Filip Višnjić” Bijeljina” Bijeljina: Zavičajni fond osvjetljava istoriju zavičaja :: Semberija INFO ::

 

Narodna biblioteka “Filip Višnjić” Bijeljina” Bijeljina: Zavičajni fond osvjetljava istoriju zavičaja


U Narodnoj biblioteci “ Filip Višnjić” u Bijeljini, osnovanoj davne 1932. godine, od januara 2010. godine realizuje se projekat “Digitalizacija zavičajnog fonda, stare I rijetke knjige”. Do sada je digitalizovano 150 knjiga,17 plakata, tri fotografije, tri pisma i 104 razglednice. Rad na digitalizaciji zavičajne građe i rad na elektronskom katalogu ovu biblioteku je uvrstio u red savremenih biblioteka, kaže Valentina Živić, koja od početka radi na digitalizaciji zavičajnog fonda.

U elektronskom katalogu su obrađene sve monografske publikacije i zavičajne zbirke. Trenutno radimo na obradi sastavnih dijelova, kontinuiranih izvora i neknjižene građe. Povezali smo sve digitalne objekte iz digitalne biblioteke sa elektronskim  katalogom, što je omogućilo da se skrati put dolaska do željene informacije. Zaničajna zbirka je sistematski prikupljena, obrađena i kao zasebna vrijednost organizovana kolekcija unutar biblioteke koja predstavlja građu za istoriju razvoja materijalne i duhovne kulture grada Bijeljina i njene okoline. Zavičajni fond osvjetljava istoriju zavičaja, njegovu društvenu strukturu, umjetničko stvaralaštvo, životni put i kreativni doseg značajnih pojedinaca, te druge specifičnosti kulturno – istorijskog naslijeđa”.

Valentina Živić kaže da u sastav fonda Zavičajne zbirke ulaze monografske publikacije, serijske publikacije, kao što su časopisi, novine, bilteni, godišnjaci, polupublikacije, a to su disertacije, magistarski radovi, reprodukcije, fotografije, plakati, knjige, čiji su autori porijeklom ili životom vezani za ovu teritoriju, periodika, neknjiženi bibliotečki materijal i drugi sadržaji.

Semberija info