Zatvoren konkurs za stambeno zbrinjavanje Roma :: Semberija INFO ::

 

Zatvoren konkurs za stambeno zbrinjavanje Roma


​ Javni poziv za izbor korisnika stanova u drugoj zgradi, koja se gradi u okviru Projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2018-2019. u Gradu Bijeljina“ zatvoren je 13. marta. U planu je da bude izgrađeno tri zgrade sa po osam stanova, a na Javni poziv za stambeno zbrinjavanje u prvoj zgradi prijavila se 41 porodica.

Porodice koje nisu izabrane za korisnike stanova u prvoj zgradi su po automatizmu svrstane u spisak potencijalnih korisnika stanova po drugom Javnom pozivu, a na ovaj poziv su se javile i tri nove porodice, tako da su, do sada, ukupno 44 romske porodice predale prijavu za stambeno zbrinjavanje u okviru ovog Projekta.

Vrijednost Projekta je  484.400 konvertibilnih maraka, od čega je 243.600 KM donirao Karitas, 100.000 KM Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, a Grad Bijeljina će obezbijediti 140.800 KM, odnosno zemljište, građevinsku dozvolu i priključak na infrastrukturu, kao i 40.000 KM za sufinansiranje izgradnje stanova.

Takođe, u okviru projekta „Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Gradu Bijeljina u 2014. godini“ (rekonstrukcija/sanacija individualnih stambenih objekata )  Komisija za provođenje projekta  Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH ustanovila da je ostalo još 59.434,16 KM koje se mogu utrošiti.

Na osnovu toga gradonačelnik Grada Bijeljina je formirao Komisiju za odabir korisnika pomoći  i Javni poziv za rekonstrukciju i/ili sanaciju stambenih jedinica na području grada Bijeljina,  koji će biti raspisan u toku sljedeće sedmice.