„Komunalac“ AD: Prezentacija komunalne opreme


Kako bi  ulice i trotoari u gradu bili uredni, potrebno je obezbijediti savremene čistilice, a prezentacija ove moderne komunalne opreme, održana je 6. marta. Predstavnici preduzeća „Komunalac“ i zastupnika komunalne opreme su predstavili čistilicu za urbane prostore TSM sa 0 posto emisije štetnih plinova.

-Čistilica je na električni pogon, radi osam sati, a osam sati se puni. Spremnik za otpad je 135 litara, do 20 posto može ići na uspon, a ovaj proizvod je inače najprodavaniji na području bivše Jugoslavije, rekla je Dora Skokić, predstavnik zastupnika. Prema riječima tehničkog direktora predzeća „Komunalac“ Milorada Stjepanovića, riječ je komunalnoj opremi koja je potrebna za održavanje čistoće u gradu.

-Naš cilj je da osavremenimo komulanu opremu i pratimo evropske trendove, a planiramo nabavku čistilice, dva specijalna teretna vozila i neophodnu opremu za rasadnik, rekao je Stjepanović i dodao da se nada da će priliv sredstava pratiti investiciju osavremenjavanja komunalne opreme.