Ivana Stanišić, Izvršni direktor Tehničkog sektora za oblast vodosnabdijevanja u A.D. Vodovod i kanalizacija: Vjerujem u ljude i timski duh :: Semberija INFO ::

 

Ivana Stanišić, Izvršni direktor Tehničkog sektora za oblast vodosnabdijevanja u A.D. Vodovod i kanalizacija: Vjerujem u ljude i timski duh


Ivana Stanišić u ,,Vodovodu’’ od 2017. godine obavlja vrlo važnu funkciju. Zahvaljujući posvećenosti i predanom radu, kaže, da se trudi da bude maksimalno odgovorna, da konsultuje starije i iskusnije kolege i da odgovori na svaki izazov. Priznaje da je velika odgovornost i obaveza obavljati ovako važnu funkciju u tako ozbiljnoj firmi.

Šta označavate kao prioritete, kada je riječ o radu vodovodnog preduzeća?

- S obzirom da je voda osnovni preduslov za život svih živih bića na Zemlji, nameće se i osnovni prioritet preduzeća - njena osnovna djelatnost eksploatacije, prečišćavanja i distribucija vode. Sam značaj vode za ljude, za sav živi svijet, za eko sistem, za naš grad, za našu državu, za Planetu kao cjelinu, veoma je veliki i mnogostruk, počev od toga da je voda uslov života, pa do mnogih drugih funkcija.Naša osnovna misija i vizija preduzeća jeste da imamo kvalitetnu i ispravnu vodu za piće dostupnu svakom potrošaču. U prilog tome govori i sam razvoj preduzeća, koje je do 1992. godine snabdijevalo oko 50.000 stanovnika, a danas upravlja sistemom koji snabdijeva do dva puta veći broj stanovnika, koristeći, isključivo, sopstvene kadrove i raspoloživa sredstva. Svjedoci smo razvoja grada i velikog priliva stanovništva, te je danas na vodovodni sistem priključeno oko 90.000 potrošača, a održavamo oko 650 kilometara vodovodne mreže, a bez restrikcija i problema u vodosnabdijevanju.
Prioritet preduzeća u narednom periodu odnosi se na proširenje vodovodne mreže, na one dijelove teritorije grada Bijeljina gdje ne postoji izgrađena vodovodna mreža. Već smo započeli izgradnju vodovodne mreže za južni dio Semberije, tj. do naselja Modran iz pravca Novog Naselja Janja, te stvorili preduslove za dalje širenje mreže ka naselju Suvo Polje. Urađena je i projektna dokumentacija, tj. Glavni projekat transportnog cjevovoda do naselja Glavičice, kao i Idejno rješenje za cjelokupan južni dio Semberije. Takođe, vrše se proširenja vodovodne mreže na osnovu zahtijeva naših sugrađana, a u saradnji sa Gradskom upravom, te aktivnosti na ulaganju u sistemsko daljinsko upravljanje kako bi modernizovali postojeći sistem i pružili efikasno i sigurno upravljanje našim sistemom. 
 
Šta možete izdvojiti kao posebno važan segment za preduzeće?

- Grad Bijeljina je u prethodnom periodu bio jedan od rijetkih gradova u okruženju koji nije imao  kanalizacioni sistem, nego su se fekalne otpadne vode prikupljale u pojedinačnim ili zajedničkim septičkim jamama i prijetile da ugroze jedino izvorište vode za piće za Bijeljinu i za njene stanovnike.
Realizacija projekta „Kanalizacioni sistem grada Bijeljina“, koja je počela 2005. godine dovele su do toga da se otpadne vode sakupljaju u kanalizacionom sistemu i transportuju glavnim kolektorom do Postrojenja za prečišćavanje otpadne vode u Velikoj Obarskoj. Tako da danas uspješno štitimo jedino izvorište vode za piće „Grmić“.
S obzirom da sam zaposlena u preduzeću od 2007. godine, aktivno sam učestvovala u svim fazama ovog kapitalnog projekta i imam ogromno iskustvo u realizaciji i svim fazama ovog velikog projekta. Danas Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Bijeljini je jedno od najsavremenijih i najuspješnijih postrojenja u regionu, a sam projekat, koji je imao i ima za cilj da zaštiti podzemne vode da se ne zagade i ugroze zdravlje stanovništva predstavlja i okosnicu strateškog opredjeljenja jasne vizije zaštite izvorišta vode i životne sredine stanovnika Bijeljine. U prilog tome govori da je projekat uključen u strateške dokumente kao što su Nacionalni strateški plan zaštite prirode RS, Lokalni akcioni plan zaštite prirode, te i u Strategiji razvoja Grada Bijeljina.
 
Cijeneći da su, pored velikih investicija koje su uložene u Bijeljini, po pitanju izgradnje kanalizacionog sistema, kao i niza drugih projekata, kako ocjenjujete Vaš, kao i odnos Vašeg preduzeća sa korisnicima Vaših usluga?

- U prethodnom periodu preduzeće i svi zaposleni se trude da podignu nivo usluga, te da profesionalo i stručno obavljaju posao, prateći nove trendove i standarde. Jedna od značajnih aktivnosti jeste formiranje Info (kal) centra za brzo pružanje informacija našim korisnicima. Jedna od aktivnosti koja se odvijala u komunikaciji sa našim korisnicima je i dezinfekcija objekata Zajednica etažnih vlasnika, kao i drugih javnih objekata u periodu korone. Brzim informisanjem naših korisnika uspjeli smo da obezbijedimo tri kruga dezinfekcije objekata. 
Posebno smo ponosni na projekat ,,Voda je život”, koji je započeo u 2018. godini, a koji ima za cilj podizanje svijesti građana o važnosti pitke vode – higijenski ispravne (bezbjedne) vode, kao i o važnosti prečišćavanja otpadne vode. Ovaj projekat se sastoji iz više dijelova, a ima za cilj da svaki dan obilježavamo kao ,,svjetski dan voda” i da istaknemo značaj resursa pitke vode sa izvorišta ,,Grmić”, značaj prečišćavanja otpadne vode i ispuštanja u recipijent.
Naš najveći rezultat projekta je promijeniti i podstaći na razmišljanje najmlađe, kao i omladinu da razviju svijest o značaju vode za piće i otpadne prečišćene vode. Shodno tome izradili  smo brošure i flašice, te uz prigodan sadržaj organizovali niz događaja kako bi na inovativan način dali vrijednost ekološkoj edukaciji naših najmlađih korisnika.
 
Kada biste rezimirali Vaš rad u preduzeću, ocjenjujete li se uspješnom?

- Za uspjeh, na bilo kom polju, potrebno je puno truda, učenja, ulaganja u sebe i mnogo strpljenja. Za uspješan posao nije dovoljna samo stručnost i znanje već i opredijeljenost i predanost tom poslu, kao i spremnost za sticanje i usvajanje novih znanja, a što je, najvažnije, potrebna je ljubav prema onome što se radi. Biti žena, i voditi tehnički sektor, predstavlja izazov, a posebno u periodu koji je iza mene i koga karakterišu veliki kapitalni projekti. Uprkos svemu, za mene je to značilo uhvatiti se u koštac sa svim izazovima, problemima, investicijama, koji su svakodnevno bili prisutni u radu, te pronalaziti rješenja i sredstva za njih.
Moja ideja rada u vodovodnom preduzeću je, ne riješavati samo problem vodosnabdijevanja, već i pokušati modernizovati postojeće sisteme i samim tim pojednostaviti rad i optimizovati procese. Tako bi i potrošači dobijali kvalitetniju uslugu (GIS, SKADA, mobilna čitanja vodomjera…). Neko sam ko vjeruje u ljude i timski duh, te smatram da iza svake litre vode stoji znanje, iskustvo i rad svakog zaposlenog u našem preduzeću. Svi se trudimo da očuvamo zdravu životnu sredinu za buduće generacije.
                               
Biografija

Ivana  Stanišić, diplomirani inženjer građevine – master, rođena je u Tuzli 27. avgusta 1981. godine. Osnovno i srednje obrazovanje je stekla u Bijeljini, a diplomirala na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Od oktobra  2007. godine radi u preduzeću A.D. ,,Vodovod i kanalizacija” Bijeljina. Prvo je bila u Službi za projektovanje i razvoj, te Službi za upravljanje vodovodnom mrežom, a od 2017. godine obavlja funkciju Izvršnog direktora Tehničkog sektora za oblast vodosnabdijevanja. Aktivno učestvuje u domaćim i međunarodnim projektima i konferencijama iz oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, te sa Udruženjem ,,Vodovodi Republike Srpske” aktivno učestvuje na jačanju kapaciteta vodovodnih preduzeća i podizanju nivoa životnog standarda stanovništva u pogledu pružanja usluga vodosnabdijevanja i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

Semberija info