Javni poziv za nevladine organizacije i udruženja građana za upis u ažurirani registar Gradske uprave


Gradsko Odjeljenje za društvene djelatnosti ažurira evidenciju nevladinih organizacija i udruženja građana sa sjedištem na području Grada Bijeljina, s ciljem utvrđivanja tačnog broja registrovanih i aktivnih udruženja, odnosno, unapređenja saradnje sa nevladinim sektorom u Gradu Bijeljina.
- Pozivamo nevladine organizacije i udruženja građana, koja imaju sjedište na području Grada Bijeljina, da Odjeljenju za društvene djelatnosti Gradske uprave Grada Bijeljina dostave popunjen zahtjev za upis u registar nevladinih organizacija i udruženja građana, da bismo ih na taj način evidentirali u ažuriranom registru - naveli su u Odjeljenju.
Zahtjev za upis u registar nevladinih organizacija i udruženja građana može se preuzeti sa zvanične internet-stranice Grada Bijeljina na sledećem linku:
 
https://www.gradbijeljina.org/sr/news/novosti//2418.javni-poziv-za-nevladine-organizacije-i-udruzenja-gradana-za-upis-u-azurirani-registar-gradske-uprave.html​

Zahtjev mora biti elektronski popunjen, ovjeren pečatom udruženja i potpisan od strane lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje udruženja. Takođe, uz popunjen zahtjev je neophodno dostaviti i kopije rješenja o prvoj registraciji i posljednjim izmjenama i dopunama (ako postoje), kao i kopiju JIB-a. Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 8. mart ove godine.
U ovom Odjeljenju su pojasnili da se Zahtjev za upis u registar nevladinih organizacija i udruženja građana na području Grada Bijeljina sa pratećom dokumentacijom dostavi:
- u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na Javni poziv za upis u registar nevladinih organizacija i udruženja građana“,
- lično putem prijemne kancelarije ili
- putem pošte na adresu: 
Gradska uprava Grada Bijeljina
Odjeljenje za društvene djelatnosti
Trg Kralja Petra I Karađorđevića broj 1
76 300 Bijeljina.
Za sve dodatne informacije nevladine organizacije i udruženja se mogu obratiti službenicima Odjeljenja za društvene djelatnosti Milici Stupar na adresu elektronske pošte milica.spiric@gradbijeljina.org i Daliboru Todoroviću na adresu elektronske pošte dalibor. todorovic@gradbijeljina.org.

Izvor: Grad Bijeljina