DOGOVORENO ISPITIVANjE KVALITETA ZEMLjIŠTA :: Semberija INFO ::

 

DOGOVORENO ISPITIVANjE KVALITETA ZEMLjIŠTA


 Saradnja Gradske uprave Bijeljina sa Poljoprivrednim fakultetom Istočno Sarajevo traje već desetak godina i rezultat te i takve dugogodišnje saradnje je dogovor o uzimanju i ispitivanju oko 1.000 uzoraka zemljišta sa malih poljoprivrednih posjeda, izjavio je Predrag Jović, gradski menadžer nakon sastanka sa predstavnicima Poljoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo, pomoćnikom ministra poljoprivrede Zoranom Maletićem i predstavnicima gradskog Agrarnog fonda i Poljoprivrednog dobra „Semberija“.

„ Naš cilj je da se posebna pažnja obrati na ispitivanje kvaliteta zemljišta na području koje je bilo zahvaćeno poplavama iz 2014. godine. Analize će vršiti Poljoprivredni fakultet, a Agrarni fond će za to izdvojiti oko 30. 000 KM. Prijave za uzorkovanje organizovaćemo u Agrarnom fondu. Važno je uzeti što više uzoraka zemljišta, jer ćemo nakon analiza imati preciznije podatke o kvalitetu zemljišta pored Drine i Save“, izjavio je Jović, istakavši da je tom prilikom dogovorena i saradnja između Poljoprivrednog fakulteta i PD „Semberija“ o obavljanju studentske prakse na ovom poljoprivrednom dobru.

Profesor dr Vesna Milić, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Istočnom Sarajevu istakla je tom prilikom da je Gradska uprava u Bijeljini prepoznala značaj poljoprivrede i omogućila je konkretne vidove naučno – stručne saradnje sa ovim fakultetom.

-Važno je da poljoprivrednici ne unose velike količine mineralnih đubriva na svoje parcele, jer zagađuju zemljište i poskupljuju proizvodnju. Nakon analize kvaliteta zemljišta vlasnici parcela će dobiti jasne preporuke i ostvarivaće visoke prinose uz manja ulaganja“, istakla je Vesna Milić.

Zoran Maletić, pomoćnik ministra poljoprivrede izjavio je da Semberija predstavlja žitnicu RS i BiH, te je izuzetno važno ispitati kvalitet zemljišta na kompletnom području Semberije.

-Ministarstvo poljoprivrede je i u proteklom periodu vodilo ovu aktivnost, ali su se uglavnom javljali veliki poljoprivredni proizvođači. Sada ćemo sa ovih 1.000 uzoraka nastojati da obuhvatimo što više malih gazdinstava. Semberija raspolaže sa oko 53.000 hektara obradivih površina i  predstavlja najveću žitnicu, ali i regiju u kojoj se proizvodi mlijeko, meso i povrće. Cilj ove aktivnosti jeste da se ubuduće postižu još veći prinosi na obradivim površinama“, istakao je Maletić.

Semberija info