​UDRUŽENjE POTROŠAČA ZVONO: U cilju zaštite potrošača :: Semberija INFO ::

 

​UDRUŽENjE POTROŠAČA ZVONO: U cilju zaštite potrošača


U Bijeljini će, 30. septembra, biti održan  konsultativni sastanak na temu „Javne konsultacije udruženja potrošača i  komunalnih preduzeća u  oblasti usluga od opšteg ekonomskog interesa“.

Cilj ovog konsultativnog sastanka je nastaviti započeti dijalog između udruženja potrošača, javnih preduzeća, predstavnika lokalne zajednice, kancelarije Ombudsmana za zaštitu potrošača BiH i Ministarstva trgovine i turizma  Republike Srpske na temu formiranih savjeta za zaštitu potrošača i komisija za rješavanje potrošačkih prigovora na područjima grada Bijeljina i opština Ugljevik i Lopare. Zadatak sastanka je da se predstavnici i udruženja potrošača upoznaju sa modelima rada u savjetima i komisijama, načinima donošenja odluka u savjetima i komisijama, te drugim aktivnostima u zaštiti potrošačkih prava.

Ovaj sastanak je iniciran od strane Udruženja potrošača Zvono, a realizuje se u okviru projekta Evropske unije „Doprinos organizacija civilnog društva zaštiti potrošača u skladu sa EU standardima“, navode iz Udruženja potrošača ,,Zvono'' iz Bijeljine.                       

Semberija info - V.Zelenović