Priprema za polazak u školu


Dječiji vrtić ,,Čika Jova Zmaj'', u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, organizuje Program pripreme djece u godini pred polazak u školu. Program će biti realizovan od prvog marta do 31. maja 2019. godine, svakog radnog dana, u trajanju od tri sata, u objektima vrtića u Bijeljini i Dvorovima.

Prijave će s evršiti svakog radnog dana, počev od 17. januara do petog februara, 2019. godine, od sedam do 15 časova u kancelariji sekretara Vrtića ,,Čika Jova Zmaj'', u Ulici Svetog Save broj 9. Uz prijavu je potrebno donijeti kopiju izvoda iz matične knjige rođenih djeteta. Pravo upisa imaju djeca koja nisu obuhvaćena nijednim vidom organizovanja predškolskog vaspitanja i obrazovanja i prema Zakonu o osnovnom obrazovanju obavezna su da u osnovnu školu krenu u septembru 2019. godine, upozoravaju iz Dječijeg vrtića ,,Čika Jova Zmaj''.