NASTAVAK PROJEKTA ,,DJEČIJI SVIJET'' :: Semberija INFO ::

 

NASTAVAK PROJEKTA ,,DJEČIJI SVIJET''


,,Semberske novine'' i predškolske ustanove sa prostora Semberije i Majevice nastavljaju saradnju u projektu ,,Dječiji svijet''.

Ovaj ciklus podrazumijeva objavu likovnih radova mališana na temu ,,Moja porodica''. O detaljima projekta u konkursu koji je otvoren do 14. oktobra ove godine.
 
JIP „SIM“
Atinska br.2, Bijeljina
 
 
K O N K U R S
 
 Semberskih novina za učešće
predškolskih ustanova u projektu
pod nazivom
 „Dječiji svijet“
 
JIP „SIM“ – Semberske novine Bijeljina, objavljuje  konkurs za učešće predškolskih ustanova u projektu pod nazivom  „Dječiji svijet“. Projekat podrazumijeva objavu likovnih radova polaznika predškolskih ustanova.
 
1. Pravo učešća  na konkursu imaju predškolske ustanove sa područja Semberije i Majevice, koje do 14.10.2021. godine dostave po 10 likovnih radova svojih mališana u redakciju Semberskih novina. 
 
2. Svaki učesnik dostavlja likovne radove svojih mališana sa tačno navedenim podacima: naziv predškolske ustanove, ime i prezime i godište autora.
 
3. Tema likovnih radova je:
„MOJA PORODICA“, a tehnika i veličina crteža su po slobodnom izboru autora.
 
Procedura konkursa:
 
1. Za svaku predškolsku ustanovu, odabir najboljih pristiglih radova koji će biti objavljeni u Semberskim novinama i učestvovati u daljem takmičenju, vršiće Komisija koju će imenovati direktor JIP „SIM“.
 
2. Komisija će izabrati po pet radova iz svake predškolske ustanove i koji će biti objavljeni u Semberskim novinama i predstavljeni na izložbi pod nazivom „Dječiji svijet“.
 
3. Predstavnici predškolskih ustanova elektronskim putem na mejl adresu: [email protected], ocjenjivaće sve objavljene radove brojevima od jedan do pet i na taj način biće izabrano deset najboljih likovnih radova.
 
4. Predstavnici predškolskih ustanova ne mogu glasati za radove svojih polaznika.
 
5. Konkurs ostaje otvoren do 14.10.2021. godine.
 
                                          

​JIP „SIM“ Bijeljina
direktor Zoran Zekanović