ВИЦ ДАНА: Милијардер :: Semberija INFO ::

 

ВИЦ ДАНА: Милијардер- Ка­да же­на мо­же од му­жа да ство­ри ми­лио­не­ра?

- Увијек, ако је он ми­ли­ја­р­дер!